Prisirašymo tvarka

PATVIRTINTA

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros  centro direktoriaus

2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-130

 

VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRISIRAŠYMO PRIE ĮSTAIGOS TVARKA

 1. Registratūros darbuotojai pildo kompiuteriu prašymus asmenims, pageidaujantiems prisirašyti pas įstaigos šeimos gydytojus ir gydytojus psichiatrus.
 2. Prisirašyti pageidaujantis asmuo pateikia asmens dokumentus registratorei, ši patikrina asmens draustumą ir duoda pasirašyti užpildytą prašymą gydytis pasirinktoje gydymo įstaigoje (F Nr. 025-025-1/a).
 3. Iš kitos gydymo įstaigos atvykusiam asmeniui registratūroje prisirašius prie Jonavos PSPC, užpildomas prašymas (F Nr.025-025-3/a) dėl Ambulatorinės asmens sveikatos/Vaiko sveikatos raidos istorijos perdavimo.
 4. Už ambulatorinių sveikatos istorijų perdavimo prašymų registraciją atsakinga registratorė.
 5. Prašymas užregistruojamas žurnale (F N025-025-9/a) ir perduodama įstaigos sekretorei išsiuntimui į reikalingą įstaigą, kad atsiųstų sveikatos istoriją.
 6. Pagal teisės aktų reikalavimus, prašymas išsiunčiamas į reikalingą gydymo įstaigą per tris dienas.
 7. Iš kitų įstaigų gautas Ambulatorinės asmens sveikatos/Vaiko sveikatos raidos istorijas sekretorė užregistruoja teisės aktais nustatytos formos priėmimo žurnale.
 8. Užregistruotos sveikatos istorijos perduodamos registratūrai.
 9. Registratūros darbuotojas gautas sveikatos istorijas perduoda šeimos gydytojams, pas kuriuos asmenys yra prisirašę.
 10. Iš ankstesnės gydymo įstaigos gauta Ambulatorinė asmens sveikatos/Vaiko sveikatos raidos istorija prijungiama prie prisirašiusio paciento sveikatos istorijos.
 11. Negavus asmens sveikatos istorijos per 1 mėn., pakartotinai yra išsiunčiamas prašymas asmens sveikatos priežiūros įstaigai.
 12. Iškilus neaiškumams dėl medicininės dokumentacijos perdavimo, klausimus sprendžia įstaigos administracija.
 13. Norint persirašyti pas kitą gydytoje toje pačioje gydymo įstaigoje, pildomas prašymas (F Nr. 025-025-2/a).

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti