Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritys yra šios:

1. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros veikla (šeimos medicinos praktikos, gydytojų specialistų, bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos-slaugytojo, psichikos sveikatos slaugytojo, klinikinės laboratorijos, odontologijos veikla);

2. Siekdama savo tikslų įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla:

2.1. Veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ - 226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

  • 86.21 bendrosios praktikos gydytojų veikla;
  • 86.22 gydytojų specialistų veikla;
  • 86.23 odontologinės praktikos veikla;
  • 86.90.30 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
  • 86.90.30 medicinos laboratorijų veikla;
  • 88.99 kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
  • 85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas.

2.2. Nemokamas ambulatorinės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas įstaigoje ir namuose apdraustiesiems privalomu ir/ar savanorišku sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą;

2.3. Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai šios paslaugos įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto asortimento mokamų paslaugų sąrašą arba, kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;

2.4. Taip pat bet kuri kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų;

2.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais, įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti