Paslaugų kainos

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNO PAPILDYMAS

___________________________

Pagal 2022 m. sausio 10 d. su UAB „Diagnostikos laboratorija“ pasirašytą pasėlio iš makšties dėl B grupės hemolizinio streptokoko atlikimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. R26-7, kuri įsigalioja nuo 2022 m. sausio 10 d.,

pasėlio iš makšties dėl B grupės hemolizinio streptokoko kaina:

pasėlis laboratorijoje                                                                 1,19 Eur.

transportavimo išlaidos                                                            0,00 Eur.

pagalbinės bei vienkartinės medžiagos ir priemonės                0,51 Eur.

vienkartinės pirštinės                                                                0,14 Eur,

vaginalinis skėtiklis                                                                  0,19 Eur,

dezinfekcinės medžiagos, paklotas                                          0,18 Eur,

Bendra kaina                                                                           1,70 Eur

                                                    ____________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-3001  "Dėl balo vertės patvirtinimo" pakeitimo" nuo 2022 m. sausio 1 d.,

tvirtinnamos  sekančios paslaugų kainos:

- gydomojo pedikiūro kainą  - 14,65 Eur.

- slauga ir palaikomasis gydymas 45,47 Eur;

-  vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga irpalaikomasis gydymas 59,16 Eur;

-  onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai 62,29 Eur;

- onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas 74,99 Eur;

- negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir

palaikomasis gydymas 48,48 Eur;

-  suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 71,08 Eur Vaikų paliatyvioji

pagalba, teikiama stacionare 125,03 Eur

                                                     __________________

Nuo 2021-12-01 Anti-RBD SARS-CoV-2 ( koronoviruso) IgG antikūnų ( kiekybinio tyrimo) kainą prie įstaigos prisirašiusiems asmenims – 12,85 Eur.

                                                   ____________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose", nuo 2021 m. kovo 23 d. patvirtintos Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos:

- įsidarbinant - 28,71 Eur,

- dirbant - 43,30 Eur

                                               ____________________

Rašytinės informacijos paslauga apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (prašymų išrašams iš med. dokumentų priėmimas, kopijų iš asmens sveikatos istorijos atlikimas, jų tvirtinimas bei dokumentų atsiėmimas) teikiama 312 kab. pirmadienis - penktadienis 8.00 - 12.00 val.


Mokamų paslaugų kainos nuo 2022 m.

Žemiau nurodomos kainos tik tų medicinos paslaugų, kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje.

Visa paciento mokama už paslaugas kaina nustatoma sudėjus visų atliekamų veiksmų: priėmimų, tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir  t. t. kainas. Paslaugų kainas pdf formatu, galite peržiūrėti spustelėję prisegtą failą puslapio apačioje

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti