Naujienos

Psichologinė pagalba

2020 10 12

1. Informuojame , kad VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre yra teikiama pagalba savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims . Kreiptis tel.: (8 349) 690 27; (8 349) 690 29; (8 349) 690 90.

2. Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims

Projekto vykdytojas VšĮ Šeimos santykių institutas

Projekto partneriai: VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto pavadinimas

,,Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

Uždavinys – gerinti sergančiųjų onkologinėmis ligomis socialinę ir emocinę sveikatą, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus.

Laukiami rezultatai

Psichologinė (individuali ir grupėje) ir socialinė pagalba bei motyvavimas bus suteikta 100 asm., gyvenančių tik Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių raj. kaimo vietovėse, iš jų Jonavos raj. kaimo vietovėse – 28.

Įgyvendinimo laikas

2019 m. balandžio - 2021m. balandžio mėn.

Projekto vertė

133.309,23 Eur. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629.

Daugiau informacijos:

Tel. Nr. (8 37) 750935, el. p. pagalba@ssinstitut.lt