Naujienos

Prisirašymas prie įstaigos

2021 01 04

Karantino metu keičiama asmenų prisirašymo prie viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Jonavos PSPC) tvarka.

1. Prisirašymo prie įstaigos šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo ir gydytojo psichiatro formą Nr. 025-025-1/a „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ arba formą Nr. 025-025-2/a „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ prisirašantis asmuo gali rasti VŠĮ Jonavos PSPC interneto svetainėje http://jonavospspc.lt/ .

 2. Pacientas prisirašymo prie įstaigos formą Nr. 025-025-1/arba formą Nr. 025-025-2/a pateikia vienu iš toliau nurodytų būdų:

2.1. nurodytu elektroniniu paštu statistika@jonavospspc.lt pateikęs pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą vieną iš pasirinktų formų bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, prirašant vaiką – vaiko gimimo liudijimo kopiją;

2.2. nurodytu elektroniniu paštu statistika@jonavospspc.lt pateikęs formą Nr. 025-025-1/a arba  Nr. 025-025-2/a pasirašytą saugiu elektroniniu parašu;

            2.3. užpildytą ir pasirašytą formą Nr. 025-025-1/a, Nr. 025-025-2/a paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, prirašant vaiką – vaiko gimimo liudijimo kopiją;

2.4. asmuo, pateikęs  formą Nr. 025-025-1/a arba  Nr. 025-025-2/a elektroniniu paštu, per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti šios formos originalą (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį).

Prašymų formos :

Formą Nr. 025-025-1/a

Forma Nr. 025-025-2/a