search

euras

Žemiau nurodomos kainos tik tų medicinos paslaugų, kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje.

Visa paciento mokama už paslaugas kaina nustatoma sudėjus visų atliekamų veiksmų: priėmimų, tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir  t. t. kainas. Paslaugų kainas pdf formatu, galite peržiūrėti spustelėję prisegtą failą puslapio apačioje.

Pastaba: rašytinės informacijos paslauga apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (prašymų išrašams iš med. dokumentų priėmimas, kopijų iš asmens sveikatos istorijos atlikimas, jų tvirtinimas bei dokumentų atsiėmimas) teikiama 312 kab. pirmadienis - penktadienis 8.00 - 12.00 val.

                   Mokamų gydymo paslaugų kainos  
Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskiriamos prie mokamų.
Žemiau nurodomos kainos tik tų medicinos paslaugų, kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje.
Šios kainos taikomos teikiant medicinos pagalbą (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą)neapdraustiems 
privalomuoju  sveikatos draudimu ar(ir) neprisirašiusiems prie įstaigos gydytojų gyventojams.
Visa paciento mokama už paslaugas kaina nustatomama sudėjus visų atliekamų veiksmų: priėmimų, 
tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir t. t. kainas.  
         
  Kainos įsigalioja nuo 2016m. birželio 1 d. 
  Eil.Nr. kodas Paslaugos pavadimas  kaina Eur nuo 2016_06_01
      I  Dalis  
  1. I.Kai pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:  
    Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas , profilaktinis tikrinimas pagal LR SAM 2000m.gegužės 31d. įsakymu Nr.301 patvirtintą  18 priedą  
  1.1.   1.Sveikatos profilaktinis tikrinimas  
  1.1.1.   Vykstančiųjų į užsienį 13,25
  1.1.2.   Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą  50proc. 10,60
  1.1.3.   Vairuotojų mėgėjų 18,54
  1.1.4.   Vairuotojų profesonalų (Įsidarbinanat) 17,03
  1.1.5.   Vairuotojų profesonalų (dirbant) 19,46
  1.1.6.   Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant 6,33
  1.1.7.   Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant 10,7
  1.1.8.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant 1,95
  1.1.9.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant 9,24
  1.1.10.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant 6,81
  1.1.11.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje  įsidarbinant 5,35
  1.1.12.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, dirbant 11,19
  1.1.13.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant 2,43
  1.1.14.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant 7,3
  1.1.15.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , įsidarbinant 2,92
  1.1.16.   Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , dirbant 7,3
  1.1.17.   Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir  vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų , įsidarbinant 3,41
  1.1.18.   Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir  vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų , dirbant 2,43
      II  Dalis  
  2. II dalyje išvardintais atvejais  suteiktų paslaugų kaina nustatoma ir už jas apmokama vadovaujantos sveikatos apsaugos ministerijos 1996m.kovo 26d. įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr.11-96-2. Kainos galioja neprisirašiusiems prie įstaigos arba nedraustiems pacientams.  
  2.1.   Paciento priėmimas ir konsultavimas  
  2.1.1. 02001 Pirminis apylinkės pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu ( vienas priėmimas). 20,50
  2.1.2. 02004 Gydytojo specialisto- konsultanto  (chirurgo ) 20,50
  2.1.3. 02005 Šeimos gydytojo  25,66
  2.1.4. 02006 Bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės, bendruomenės slaugytojos 11,04
      Pastaba: pakartotiniam pacientų priėmimui išvardintoms pozicijoms  dviejų savaičių laikotarpyje taikoma 50 procentų nuolaida  
  2.2.   Injekcijos  ir  infuzijos  
  2.2.1. 04001 Kraujo paėmimas iš venos 3,30
  2.2.2. 04002 Kraujo paėmimas iš piršto 2,08
  2.2.3. 04003 Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar kita injekcija į raumenį, apsauginis skiepas ( neįskaitant vakcinos kainos ) 2,30
  2.2.4. 04004 Injekcijos į veną 3,30
  2.2.5. 04006 Injekcijos į raumenis 2,30
  2.2.6. 04009 infuzija į veną (10-30 min.) 5,52
  2.3.   Akušerija ir ginekologija  
  2.3.1. 39001 Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu 20,50
  2.3.4. 39114 Ginekologinė ligonės apžiūra 12,18
      Pastaba: pakartotiniam priėmimui pas  akušerį ginekologą, dviejų savaičių laikotarpyje taikoma 50 procentų nuolaida  
  2.4.   Funkcinės diagnostikos tyrimai  
  2.4.1. 28027  EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 4,16
  2.5.   Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos  
  2.5.1. 03001 Perrišimas 2,87
  2.6.   Chirurginė odontologija  
  2.6.1. 50006/50052 Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) 3,30
  2.6.2. 50057 Danties rovimas ( nesudėtingas ) 5,81
  2.6.3. 50058 Sudėtingas danties rovimas 16,63
      LR sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357:  
  2.6.4. 60257 Štampuoto vainikėlio nuėmimas 2,38
  2.6.5. 60258 Lieto vainikėlio nuėmimas 10,97
  2.7.   Psichiatrija ir narkologija  
  2.7.1. 37001 / 38001 Psichiatro, narkologo pirminė apžiūra: visas psichikos būklės ( sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos ), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas  25,66
  2.7.2. 37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 12,33
  2.7.3. 38014 Psichologo apžiūra 7,67
    Neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašiųsiųjų prie įstaigos gyventojų medicininių paslaugų  kainos, nustatytos SAM 1996 03 26 įsakymu Nr.178, pakeitimas SAM 2002m. Spalio 15d. Įsakymo Nr.505 redakcija  
  2.8.   Hematologiniai, biocheminiai ir bendraklinikiniai imunologiniai tyrimai  
  2.8.1. 15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 1,57
  2.8.2. 15012 Gliukozės koncentracijos veniniame kraujyje nustatymas 1,47
  2.8.3. 15013 Gliukozės toleravimo mėginys 2,52
  2.8.4. 15014 Glikolizinto hemoglobino (HbAIC) nustatymas 14,79
  2.8.5. 15126 TSH- kiekybinis tirotropino nustatymas 10,81
  2.8.6. 15124 FT4-laisvo tiroksino nustatymas 12,69
  2.8.7. 15185 TPSA-prostatos specifinio antigeno nustatymas 15,84
  2.8.8. 16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 6,50
  2.8.9. 16011 Kraujo tyrimas ENG nustatymui kapiliariniame kraujyje 1,21
  2.8.10. 16012 Kraujo tyrimas ENG nustatymui veniniame kraujyje 1,21
  2.8.11. 16104 Kraujo grupės ir rėzus Rh (D) faktoriaus nustatymas 2,94
  2.8.12. 16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 5,51
  2.8.13. 16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 1,89
  2.8.14. 18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 8,55
  2.8.15. 16002 Kraujo tyrimas ( kapiliarinio ) 6,56
  2.8.16. 16113 Antikūnių nustatymas kraujuje 5,30
  2.8.17. 15028 Bendro bilirubino kiekio nustatymas kraujyje 1,89
  2.8.18. 15029 Tiesioginio  bilirubino kiekio nustatymas kraujyje 1,89
  2.8.19. 16056 Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas 15,16
  2.8.20. 15061 Alanininė transaminazė (ALAT) 2,47
  2.8.21. 15060 Asparagininė transaminazė (ASAT) 2,47
  2.8.22. 15062 Šarminė fosfatazė (ŠF) 2,47
  2.8.23. 15073 Gama – gliutamil transferazė  2,94
  2.8.24. 15040 Geležies kiekio nustatymas kraujyje 2,62
  2.8.25. 15036 Kalio ir natrio kiekio nustatymas kraujo serume 2,83
  2.8.26. 15019 Kreatinino kiekio nustatymas 2,15
  2.8.27. 15021 Šlapalo kiekio nustatymas (urea) 1,68
  2.8.28. 15023 Bendro cholesterolio kiekio nustatymas 2,05
  2.8.29. 15026 Cholesterolio kiekio su frakcijomis nustatymas 8,08
  2.8.30.   Kraujo krešėjimo tyrimai :  
  2.8.30.1 15078 SPA, INR 4,20
  2.8.30.2 15080 ADTL 4,62
  2.8.31. 3237 Gydomasis pedikiūras  10,74
      Neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašiųsiųjų prie įstaigos gyventojų medicininių paslaugų  kainos, nustatytos SAM 1996 03 26 įsakymu Nr.178, pakeitimas SAM 2002m. gruodžio 23d. Įsakymo Nr.668 redakcija  
  2.8.32. 17167 ŽIV-žmogaus imunodeficitinio antigeno nustatymas 7,93
  2.8.33. 17218 RPR kokybinė reakcija 1,44
      III Dalis  
  Mokamos paslaugos už kurias moka visi pacientai
  3.1.   Pažyma iš Psichikos sveikatos centro 1,45
  3.2.   Dantų gydymo skyriuje (išskyrus vaikus, paauglius iki 24 metų ir socialiai remtinus asmenys (pateikus reikiamus dokumentus) moka už plombines medžiagas, atsižvelgiant į sunaudotų šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas  
  3.2.1.   Dantų rentgenogramos (nuotraukos) atspausdinimas 0,30
  3.2.2.   Dantų rentgenograma neprisirašiusiems 2,50
  3.3.   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002m. kovo 8d. įsakymu Nr.112 patvirtintomis vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių 38 ir 39 punktais:  
  3.3.1.   Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas 1,00
  3.3.2.   Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas 3,00
  3.4.   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001m. lapkričio 9d. įsakymu Nr.583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos":  
  3.4.1.   Asmuo (globėjas ) už prisirašymo dokumentų VŠĮ Jonavos PSPC moka 0,29
  3.4.2.   Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai (VŠĮ Jonavos PSPC) moka 2,9
  3.5.   Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr.1 TS-13:  
  3.5.1.   Rašytinės informacijos paslaugos teikimas 6,60
  3.5.2.   Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, skubos tvarka 9,90
  3.5.3.   Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, siunčiant paštu 7,47
  3.5.4.   Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, skubos tvarka, siunčiant paštu 10,77
  3.5.5.   Dokumentų kopijavimas vienpusis A3 formatu  0,17
  3.5.6.   Dokumentų kopijavimas dvipusis A3 formatu 0,35
  3.5.7.   Dokumentų kopijavimas vienpusis A4 formatu 0,09
  3.5.8.   Dokumentų kopijavimas dvipusis A4 formatu 0,17
  3.5.9.   Ligonio pervežimas įstaigos transportu  1 km 0,32
  3.5.10.   Medicininė knygelė 0,32
  3.6.  

Vadovaujantis VŠĮ Jonavos PSPC direktorės 2018-01-02 įsakymu Nr. V-3:

Paslaugos perkamos pagal sutartis su kitomis laboratorijomis:

 
  3.6.1.   Onkocitologinio tepinėlio tyrimas 0,90
  3.6.2.   Išmatų mikrobiologinis tyrimas  2,53
  3.6.3.   Mikroskopinis tyrimas (lyties takų) 0,50
      IV Dalis  
  4.1.   Pacientų kreipimosi tvarka.  Pacientas, norėdamas gauti mokamas paslaugas kreipiasi į registratūrą.  
  4.1.1.   Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į VšĮ Jonavos  PSPC dėl paslaugų suteikimo;  
  4.1.2.   VšĮ Jonavos PSPC sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;  
  4.1.3.   Registratūros darbuotojas, pacientui pageidaujant, supažindina  su mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, užpildo asmens sveikatos istorijos paso duomenis,  F 025/a-LK ir nukreipia jį į atatinkamą skyrių, kabinetą.   
  4.1.4.   Išsiaiškinus poreikį, gydytojas arba slaugos specialistas užpildo mokamų paslaugų lapą, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas ir pacientas, kad sutinka sumokėti priskaičiuotą sumą.   
  4.1.5.   Prireikus, gydytojas arba slaugos specialistas užpildo kitas  apskaitos formas.   
  4.1.6.   Pinigus už mokamas medicinines paslaugas pacientas sumoka VšĮ  Jonavos PSPC kasoje. Sumokėjęs pinigus pacientas gauna čekį.  
  4.1.7.   Už paslaugą mokama Jonavos PSPC kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo, dirbantis su kasos aparatu, patikrina kainų susumavimą apskaitos lape, įrašo: kasos čekio (kvito) numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. PO kasos darbo valandų pacientas moka registratūtoje.  
  4.1.8.   Pacientas, mokantis už plombines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos . Sumokėti už plombines medžiagas reikia prieš dantų plombavimą VŠĮ Jonavos PSPC kasoje. Po kasos darbo valandų pacientas moka odontologinio skyriaus registratūroje.  
  4.1.9.   Asmuo, dirbantis su kasos aparatu, kasos čekį (kvitą) atiduoda pacientui. Esant reikalui, tą pačią dieną išrašoma PVM sąskaita-faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka paciento medicininėje kortelėje.   
  4.1.10.   Pacientui pateikus čekį, suteikiama  mokama paslauga. Čekis grąžinamas pacientui.   
  4.1.11.   Gydytojas užrašo kasos čekio (kvito) Nr. ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje.  
  4.1.12.   Tyrimų rezultatai atiduodami gydytojui.   
  4.1.13.   Su teikiamu mokamų paslaugų sąrašu ir jų kainomis galima susipažinti PSPC registratūroje.  
  4.1.14.   Už mokamas nemedicinines paslaugas gyventojai sumoka įstaigos kasoje, po kasos darbo valandų-registratūroje.  

Atnaujinta 19 sausio 14, pirmadienį 13:14

Atsisiųsti priedus:
Į viršų